– Bransjen har en gedigen utfordring. Vi er ikke gode nok til å forklare årsakene til de høye kraftprisene til vanlige folk landet rundt, til lokalpresse og allmennpresse. Vi evner ikke å fortelle forskjellene på begreper som netteier, strømomsetter og kraftprodusent, sier han.

Berget peker også på at man ikke har greid å forklare at kraftkablene ikke bare brukes til eksport av strøm, men også til import.

– Vi når ikke gjennom med budskapet om at det dreier seg om en maksimalt uheldig situasjon i Europa kombinert med værsituasjonen og lave magasiner både i 2021 og i år.