Markedet kan kort oppsummeres med nedgang på korte kontrakter, og et mer blandet bilde på lengre kontrakter. Den største nedgangen har vært i august-kontrakten som