Systempris i Norden: Kontrakt Pris Endring Juli 41,68 + 2,23 Q3-2021 41,40 + 2,12 År 2022 32,65 + 1,33 Q3-2021 Tyskland 71,75 + 2,47 År 2022 Tyskland 65,15 + 1,43 Omsatt GWh Norden 3 754 + 1577 Omsatt GWh Tyskland 141 + 93 Produksjon i Norden (MW):