Temperaturene ligger høyt, men skal synke noe neste uke. Mesteparten av årets snøsmelting er ferdig og dermed er vannføringen avtagende, ifølge Gasum Portfolio Services sin morgenrapport for tirsdag. Den