Energiinnholdet i snøen var ved inngangen til uke 16 på rundt 85 TWh, ifølge NVEs Kraftsituasjonsrapport for uke 15.