Energiinnholdet i snøen var ved inngangen til uke 16 på rundt 85 TWh, ifølge NVEs Kraftsituasjonsrapport for uke 15. Det er 2 TWh mer enn uken før. Samtidig er det ventet at snømagasinene i løpet av denne uken vil øke med ytterligere 2 TWh til 87 TWh.

Ifølge NVE må vi helt tilbake til vintrene 1988/1989 og 1989/1990, for 30 år siden, for å finne større beregnede snømengder i magasinområdene.

Sammenligner vi med uke 16 i 2019, var snømengden i magasinene da på 43 TWh, 18 TWh under det normale, og halvparten av hva vi har i år.