Endelig skal jeg møte en jeg har ønsket å prate med i flere uker. Han er en av de skarpe hodene i Statnett, som har vært med å lage en helt ny måte å beregne strømprisen. Vårt avtalte møte har blitt utsatt to ganger. Det er travle tider. Selv om vi sitter bare noen kilometer fra hverandre, setter vi ikke av tid for å møtes fysisk. Det blir et nettmøte. Tiden er en knapp faktor for ham jeg skal møte.