NVE har foreløpig ikke fått rapporter på at evnen til å opprettholde nasjonal kraftforsyning er truet som følge av korona-viruset. Situasjonen kan endre