Det viser tall fra Nord Pool, strømbørsen som setter prisene for hele Norden det neste døgnet. Den nordiske systemprisen i morgen er 1,75 euro/MWh, som er ny bunnrekord. Dette tilsvarer 1,85 øre/kWh.

Til sammenligning var systemprisen den første lørdagen i juni i fjor 18 ganger så høy med 31,5 euro/MWh (30,9 øre/kWh)

Norge er delt inn fem prisområder. I alle de tre prisområdene i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) vil strømprisen ligge enda lavere enn den nordiske systemprisen. Områdeprisen (døgnprisen) vil her være 1,46 øre/kWh (1,38 euro/MWh) i morgen.

Dette er den laveste døgnprisen som noen ganger er notert i Norge.

Timerekord

Også når det gjelder enkelttimer blir det satt ny norsk bunnrekord i morgenen. Laveste timepris i Sør-Norge er driftstimen fra klokken 14 til 15. Da er strømprisen nede i 0,66 øre/kWh, tilsvarende 0,62 euro/MWh.

Det er den laveste norske strømprisen som noensinne er notert.

Trøndelag og Nord-Norge (NO3 og NO4) vil ligge noe høyere med områdepriser på 3,0 øre/kWh (2,85 euro/MWh). Det er det nest laveste i historien for disse prisområdene, kun slått av forrige søndag.

Laveste timepris i de to nordligste prisområdene er 1,51 øre, eller 1,42 euro. Dette er ikke ny rekord, men likevel ekstremt lavt.

Negativ pris i Danmark

Årsaken til at strømprisen setter stadig nye bunnrekorder, er at det er enormt mye snø i fjellet. Vannkraftprodusentene må få vannet unna for å best mulig håndtere flomvannet. I tillegg er det inn mot helgen vindfylt i hele Norden slik at vindkraften drar kraftprisen ytterligere ned.

Norge har de laveste døgnprisene i Norden, men på det laveste har Danmark lavere timepriser. I perioden fra klokka 13 til 16 i morgen har Danmark negative strømpriser, med minus 3,46 euro/MWh som det laveste.