Områdeprisen i de to sørligste prisområdene i Norge, NO1 (Oslo) og NO2 (Kristiansand), øker mandag til 194,23 øre/kWh. Det er høyeste områdepris siden 25. desember.

Denne gangen er det ikke like høy pris i NO5 (Bergen), slik det har vært i de fleste tilfeller det siste halve året. Nå har imidlertid Vestlandet ikke fått de helt ekstreme prisene de siste dagene.

Mandag får vi også timepriser som igjen går over 3 kr/kWh. Da er ikke moms, nettleie og avgifter tatt med. I tre timer ligger prisen på dette ekstreme nivået. Litt spesielt er det at disse timene kommer litt senere enn det vi vanligvis får de høyeste prisene. Normalt er prisene høyest klokken 0800 til 1000 og mellom klokken 1600 og 2000. Nå finner vi ekstremprisene fra klokken 0900 til klokken 1200, og også timene før og etter ligger tett opp til 3 kr/kWh.

Som nevnt ligger NO5 (Bergen) betydelig lavere i pris mandag. Det gjelder spesielt disse dyreste timene, da prisen i Bergen ligger over en krone under, og er på i underkant av 2 kr/kWh. Da bør det også nevnes at prisen i Midt- og Nord-Norge i disse timene ligger på kun drøy 54 øre/kWh.

Flytter vi oss frem noen få timer, er imidlertid prisene i Sør-Norge utjevnet, og NO5 har pris på nivå med NO1 og NO2. Prisene er da nesten halvert fra de dyreste timene.

Men selv om Sør-Norge stiger i pris, er prisområdene ikke lenger de dyreste i Europa. Mandag er det kun prisområdene nord i Norge og nord i Sverige som ligger under i pris.