Ifølge selskapet produserte Oskarhamn 3 hele 11 TWh (11 millioner MWh) gjennom 2021. Det er en økning på 13.400 MWh fra forrige rekord som ble satt i 2019.

Reaktoren har vært i drift i 339 dager i fjor, hvilket gir en energitilgjengelighet på 92 prosent. Det er målet også for 2022, ifølge administrerende direktør ved OKG, Johan Lundberg.

Reaktoren har en maksimal effekt på 1450 MW, og kjører per i dag med en effekt på 1447 MW.

Full drift i alle reaktorer

Også de øvrige svenske kjernekraftreaktorene er nå tilbake i normal drift.