Ifølge selskapet produserte Oskarhamn 3 hele 11 TWh (11 millioner MWh) gjennom 2021.