Den gjennomsnittlige prisen for september, så er den i Sør-Norge, altså sør for Dovre, så langt på 109,1 øre/kWh. Det er første gang at det ligger an til en gjennomsnittspris for en hel måned som ligger over 1 krone per kWh.

Kapasiteten mot Europa og mot Sverige i disse tre områdene gjør at nivået her fortsatt holder seg. I tillegg er det betydelig mindre vann i magasinene enn hva normalt er. Det er varslet inn nedbør, men foreløpig lar den vente på seg. Da drøyer det også med de store prisfallene i sør, selv om det er ventet at det vil trekke seg noe ned også her.

For fredag er prisen i Sør-Norge 99,56 øre/kWh. Dyrest er det i timene mellom klokken 0700 og klokken 1100 da prisen går fra 115,3 øre/kWh til 119,5 øre/kWh.

Prisfall

De tre sørligste prisområdene NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) ligger nå også godt over systemprisen.

Den har forøvrig falt noen dager og selv om prisen for fredag løftes litt, er den likevel nesten 30 prosent lavere enn for en uke siden.

Også prisene i de tre sørligste prisområdene er noe lavere enn for en uke siden, men de faller likevel ikke i samme tempo. Nå er det også disse tre områdene som har de høyeste områdeprisene i Norden. Det er uvanlig, spesielt når man sammenligner med de danske prisene og med det sørligste prisområdet i Sverige (SE4 Malmø).

Norske forskjeller

Differansen i Norge er også som Europower har påpekt flere ganger, fortsatt store. For noen dager siden var vi oppe i en forskjell på 160 prosent. Nå er det krympet noe, men fortsatt ligger prisen i de tre sørligste prisområdene på rundt det dobbelte av prisen i nord med NO4 (Tromsø).

Så langt i september er den gjennomsnittlige prisen i det nordligste området på 50,78 øre/kWh, mens NO3 (Trondheim) har en snittpris på 54,1 øre/kWh.