Ikke siden 1. desember har områdeprisene i Sør-Norge vært lavere enn