Pressemelding:

Avtalen mellom Daimler, Statkraft og Enovos er unik fordi det leveres fornybar kraft på en industriell skala samtidig som kraften brukes ved Daimlers anlegg. Europas største energiprodusent, Statkraft, har utviklet det innovative, grønne konseptet som skal implementeres av Enovos. Kraften vil leveres til Daimler sine anlegg.

En stor andel av elektrisiteten som skal leveres vil være produsert ved tyske sol-, vind- og vannkraftverk. Statkraft skal produsere de resterende volumene ved sine vannkraftverk. I kombinasjon med Statkrafts fleksible vannkraft sikrer den tyske kraftproduksjonen at grønn elektrisitet blir produsert samtidig som den blir brukt.