Det viser oppdaterte tall fra Nord Pool. Den nordiske systemprisen er i morgen satt til 3,72 euro/MWh,