Tinde Energi fikk fornyet konsesjon høsten 2020, selv om selskapet allerede da hadde null i egenkapital og nærmest ingen aktivitet. Europower har spurt RME om hvordan reglene er for å miste en konsesjon, og hvordan regelverket i praksis håndheves.

Ifølge konsesjonsdatabasen til NVE er det 259 selskaper som har konsesjon for kraftomsetning. Ikke alle har aktivitet, ifølge regnskapstall fra tjenesten Forvalt.no.

To hovedelementer for å miste konsesjon

Sigrid Hendriks Moe, seniorrådgiver ved seksjon for økonomisk regulering i Reguleringsmyndigheten for energi (RME), forklarer overfor Europower hvordan regelverket generelt håndheves.