Kraftmarkedet gikk i slutten av uken fra en sterk prisoppgang til den største prisnedgangen vi kanskje noen gang har sett i dette markedet. Hva er så årsaken til denne ekstreme endringen?

Vi mistenker at været har en betydning, og det kan porteføljemanager Lorents Hansen i Energi Salg Norge bekrefte.

– Årsaken til at det faller så kraftig som det gjør, er at vi er på den bratt delen av tilbudskurven. Små endringer i nedbør bidrar til store prisendringer, forklarer Hansen.

Endring i varselet på 10 TWh

Men det var ikke bare små endringer man så på værprognosene torsdag, og som ble ytterligere bekreftet fredag.

– Vi hadde en prognose som tilsa 4,4 TWh mindre nedbør enn normalt og så endret den seg helt og ble positiv og vi har nå fra den europeiske modellen en prognose på 5,6 TWh mer enn normalt de neste ti dager, forklarer han

En endring på 10 TWh fra en dag til en annen gjør store utslag i markedet og flytter dermed priskurven betydelig ned.

– For ikke bare får man mye nedbør. I tillegg får vi inn mye vind og vindkraft vil kunne presse spotprisen umiddelbart ned, påpeker Hansen.

Forventer fall i spoten i slutten av uken

Spoten falt noe i slutten av forrige uke og betydelig mer i løpet av helgen. Mandag er den imidlertid igjen over 100 euro/MWh.

– Men burde vi ikke sett større fall med de endrede varslene?

– Årsaken ligger i at varselet kan deles i to perioder, forklarer Hansen og viste fredag til at det de første fem dagene fortsatt var varslet under normalt med nedbør, mens det de neste fem dager er varslet mer nedbør enn det normale.

Onsdag er det ifølge Hansen varslet 1 TWh nedbør, torsdag 2,6 TWh og fredag 2,1 TWh. Det er langt mer enn det normale.

Det betyr at spoten som nå er over 100 euro/MWh igjen kan ventes å falle betydelig i andre del av uken som kommer.

I tillegg ventes de nærmeste kontraktene å falle, med utgangspunkt i normale værutsikter, ettersom den hydrologiske situasjonen bedres. Den har allerede blitt bedre og gått fra et underskudd på nærmere 23 TWh til nå rundt 19,6 TWh, ifølge Lorents Hansen.

– Når markedet gjør simulering for fremtiden må man legge til grunn en normal værutvikling. Fra onsdag øker nedbørsmengden med langt mer enn hva normalkurven tilsier. Det reflekteres i de nærmeste kontraktene som faller, påpeker Hansen.

Stiger mandag

Likevel ser vi at kontraktene stiger igjen mandag formiddag etter fall de siste dagene i forrige uke. Det henger sammen med det tyske markedet og utviklingen i CO2-priser og gasspriser, i tillegg til at det meste av nedbøren er ventet inn i siste halvdel av denne uken.

Hva med gass og CO2?

– Hvordan påvirker det når været endrer seg?

– For prisnivå har det betydning. Når det gjelder prissvingninger, så er det nedbør og vind som er avgjørende. Og vi kan kommer til å se at vi dekobler fra Europa, slik vi så i fjor sommer. For Europa er det mest avgjørende hva som er marginalkost for kull- og gasskraft, for Norden er hydrologien avgjørende, forklarer han.

Prisnivået på kontinentet er fortsatt ekstremt høyt og det skyldes i første rekke høye CO2-, gass- og kullpris.

Forskjellen til Tyskland øker

Fredag så vi dessuten at forskjellen mellom kontrakten for fjerde kvartal i Norden og Tyskland ble enda større enn hva den har vært tidligere. Med en økning av den tyske kvartalskontrakten til 139,73 euro/MWh fredag, ble den hele 95 prosent høyere enn den tilsvarende nordiske kvartalskontrakten.

Kontrakt Pris Endring
Oktober 69,50 -4,00
Q4-2021 71,75 -2,14
År 2022 45,15 -0,75
Q4-2021 Tyskland 139,73 +2,40
År 2022 Tyskland 100,07 +3,15
Omsatt GWh Norden 2 862 -2 103