Pressemelding fra Statkraft: Opprinnelsesgarantiene leveres fra Statkrafts vindkraftproduksjon på Fosen. Avtalen er