Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Kongen og statsrådene la kanskje ikke merke til det. Men da de benket seg til ekstraordinært statsråd på torsdag, hadde Nord Pool akkurat varslet fredagens strømpris: 2 øre/kWh over hele landet.

De var samlet for å få sendt over et tillegg til statsbudsjettet. Temaet var fastprisavtaler, altså regjeringens grep for å redde næringslivet fra høye strømpriser.

Så melder altså Nord Pool en strømpris på 2 øre. Det åpner for perspektiver.