Kronikk skrevet av

Arne Hanto Moen, administrerende direktør i Øvre Eiker Energi.

Arne Hanto Moen, administrerende direktør i Øvre Eiker Energi. Foto: Øvre Eiker Energi

Det er mye snakk om stordriftsfordeler i den norske nettbransjen. Per i dag er det i overkant av 100 nettselskaper i Norge. Det er 94 nettselskaper som har flere enn 1000 abonnenter, mens gjennomsnittlig størrelse ligger rundt 30 000 abonnenter.

Jeg har studert de rapporterte kostnadsgrunnlagene fra de fem siste årene for det lokale distribusjonsnettet med fokus på det siste rapporterte året, kostnadsgrunnlaget for 2019, for alle nettselskaper med flere enn 1000 abonnenter.