Skrevet av Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi. Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber skriver i