Innlegg av Haakon Dyrnes

Administrerende direktør i Klarkraft AS

Det er noen positive punkter i den nye ordningen Trygg strømhandel, men det er på langt nær nok.

For det første så er dette en sertifisering, og den er frivillig. Det vil si at de som fortsatt ønsker å forlede kundene kan fortsette med det. Her må det sterkere lut til.

Det det må en regulering til som stiller krav og hvor bøter og fratatt konsesjon er konsekvensen for brudd, ikke kun at man ikke får lov til å være med i klubben.