Skrevet av Torfinn Opheim, Leder i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK),