Marius Dolven, fra DigiTek i Skagerak Energi, tok forsamlingen med på en tidsreise tilbake til 1800-tallet og Alexander Graham Bell som kan ha funnet opp telefonen - for så å ta dem tilbake til vår tid.

– Bell ville nok ikke kjent igjen sin egen oppfinnelse i dag, sa Dolven som så gjorde det samme med Nikola Tesla som beskrev det moderne energisystemet.

– Tesla hadde nok blitt skuffet over at det ikke har skjedd noen større utvikling siden den gang, sa Dolven som så reflekterte over hvorfor det er slik at det i noen bransjer har skjedd kvantesprang, mens det i andre har stått stille.