Kronikk av

Rune Nydal

Småkraft-eigar, Sunnfjord kommune

Eg visar til artikkelen der Europower Energi har berekna at verdien på den norske kraftproduksjonen er kring 30 milliardar kroner lægre enn på same tid i fjor. Mykje av årsaka er at 2020 er mykje våtare enn fjoråret.

Om ein samanliknar 2020 med andre våte år, tapar Noreg 10 milliardar i inntekter i 2020 grunna satsing på vindkraft.

2020 er eit hydrologisk vått år, kombinert med mykje vind. Det siste året med liknande vêrforhold var i 2015.