Det grønne skiftet har satt mer miljøvennlig batteriproduksjon høyt på agendaen, og det er flere batterifabrikker på gang også i Norge. Utfordringen er å gjøre batteriene