Hvis man har tilgang til restvarme i byområder, så kan denne varmen gjenbrukes i fjernvarmeanlegg. Men i mer grisgrendte strøk