Smartgridsenterets innovasjonspris er en pris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Det er første gang prisen deles ut og det