Einar Flydal er pensjonert, bosatt på Kjelsås i Oslo, og har ingen formelle verv som har med AMS-utrullingen å gjøre.