NVE har fremmet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft til OED, med et potensial for utbygging over et areal på 16.000 kvadratkilometer. Lavere produksjonskostnader og høyere kraftpriser gir bedret lønnsomhet,