Over 400 småkraftkonsesjoner er fortsatt ikke bygget ut, i første rekke på grunn av for høye kostnader. Men dette er