At strømprisen har vært ekstraordinær lav i året første måneder, har alle fått med seg. I februar