Ligningstallene for 2018 viser at Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen som vanlig på troner på toppen blant lønnsmottagerne med 8,0 millioner i ligningsinntekt. Men like bak kommer Hafslund-sjef Finn Bjørn Ruyter med 7,8 millioner kroner. Lønnsmottakerne ligger imidlertid langt bak de som virkelig tjener penger. Eier og