Av Jan Frantzen DRONEMAGASINET Denne artikkel er tidligere publisert i DRONEMAGASINET. Det var i november Airlift Solutions signerte