I en rapport fra Effektiv Energi AS og Eidsiva Bioenergi har man undersøkt hvordan man kan bruke digitalisering til å gi kundene nye fordeler. Samtidig har man sett