Først det grunnleggende. Dommen fra Høyesterett handler om vindparkene Storheia og Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.