– I dag lanserer vi en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen vår er at vi innen 2040 tildeler områder for 30.000 MW havvindproduksjon i Norge.

På regjeringens tredje pressekonferanse om havvind kom statsminister Jonas Gahr Støre med et mål som vil snu norsk kraftproduksjon på hodet, dersom det blir realisert.