I 2005 lanserte EU verdens første, store internasjonale system for handel av CO2-kvoter, EU ETS. Kvotene det handles med gir hver