Dagens generasjon sies å være den siste som kan forhindre katastrofal global oppvarming. Hastetiltak mot klimaendringer blir derfor stadig mer aktuelt, og