«Vi oppfatter innspillet som en ren teoretisk øvelse uten politisk relevans. Det hjelper ikke å lage et godt teoretisk innspill når det ikke stemmer overens med virkeligheten.» Eivind Heløe, Energi Norge, om skatteutvalgets forslag. «Dette er en sak det ikke går an å rope for høyt om. Dette vil