For Nordkraft er det viktig å få impulser fra unge mennesker som ser ting på en litt annen måte enn hva