– Om jeg kan algoritmen? Nei, og den har jeg ikke tenkt å