IT-selskapet skiftet navn til Altere høsten 2019 og startet da utviklingen av skytjenesten Utility Cloud. I slutten av august ble det kjent at Helgeland Kraft Strøm hadde valgt dette kundeinformasjonssystemet som effektiviserer og automatiserer verdikjedene til strømselskaper.

Helgeland Kraft Strøm var imidlertid ikke den første kunden til Altere. De er allerede i ordinær drift med en annen kunde.

– Vi er faktisk i drift med en kunde allerede, men de ønsker ikke at vi røper hvem det er foreløpig.