Nils Martin Stensholt overtok 1. juni som sjef for Kragerø Energi Nett. Han overtar for konsernsjef Geir Elsebutangen som frem til nå også har ledet nettvirksomheten. Stensholt kom til Kragerø Energi for to år siden og ble da ansatt med tanke på å skulle ta over etter