Hvor godt yter egentlig et solcelleanlegg? Hvor mye taper det på snøen som faller? Hvordan er degraderingsraten? Fungerer anleggene bedre i sørlige strøk? Dette er spørsmål mange i solkraftbransjen stiller seg. Josefine Selj ved IFE kan gi noen av svarene. – Vi overvåker mange solcelleanlegg i Norge og