Sjøtransporten er viktig for klimamålsettinger, men også for lokalmiljøet i havner. Stortinget vedtok allerede i 2015 at nye ferger skal være lav- eller utslippsfrie, mens Klimameldingen vedtatt i