I 110 år har Elkem Thamshavn drevet tungindustri innerst i fjorden inn til småbyen Orkanger sørvest for Trondheim.