Elektrifisering av byggeplasser er en viktig del av det grønne skiftet og den samlede elektrifiseringen av det norske samfunnet. Det er imidlertid ikke bare å bytte ut diesel med strøm og elektriske motorer på en gravemaskin.

Overgangen fra bruk av fossilt drivstoff til klimavennlig norsk strøm krever også en endring i måten arbeidet på byggeplassen organiseres. For byggeplasser er midlertidige, og nettselskapene kan ikke sette opp permanente løsninger bare fordi gravemaskinene trenger mye strøm mens de holder på.