Kraftselskapene har frist på seg frem til nyttår for å få splittet kundedatabasene for nett- og strømkunder. Samfunnsbedriftene har sendt et brev til RME med oppfordring om en generell utsettelse av denne fristen, som flere av deres medlemmer har problemer med å rekke. Også Nettalliansen er i dialog med RME for en mulig utsettelse for de rundt 40 selskapene i alliansen.

– Vi er i sluttspurten av en anskaffelsesprosess om ny kundeløsning. Vi har tenkt å håndtere splitting av kundedatabase ved å ta alle kundene over til ny KIS-leverandør, forklarer daglig leder Maria Rodahl Johansen i Nettalliansen.