Kraftselskapene har frist på seg frem til nyttår for å få splittet kundedatabasene for nett- og strømkunder. Samfunnsbedriftene har sendt et brev til RME