Jon Fredrik Baksaas hoppet fra toppsjefjobben i Telenor til flere verv og initiativer innen fornybar energi. Han ser store likheter mellom de to sektorene, men også ulikheter.

– Grønn energi er et svært viktig virkemiddel for å gjøre samfunnet grønnere for dermed å bidra til 1,5 graders målet, sier Baksaas.

Ville bli kapitalpartner til Statkraft

Engasjementet innen energi begynte i det grønne kapitalforvaltningsmiljøet CoolOff Capital kort etter at han gikk av som sjef i Telenor i 2016. Siden har det blitt Cloudberry Clean Energy, styrelederverv i Statnett og nylig samme verv i DNV GL.