Utdanning: Norge har i mange år satset på vannkraftutbygging og basert strømforsyningen på nettopp vannkraft. I de senere år har også vindkraftproduksjonen økt, og det bygges også ut mer solkraft. Nye løsninger krever ny kompetanse. Det gir også nye jobbmuligheter. Studiesteder: Kan du tenke deg å jobbe